10-ലെ 2022 മികച്ച ഹാലോവീൻ ആശയങ്ങൾ

2022-ലെ ഹാലോവീൻ ഒക്ടോബർ 31 തിങ്കളാഴ്ച ആഘോഷിക്കുന്നു/ആചരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി [...]

ഫാദേഴ്‌സ് ഡേ 2022: എല്ലാത്തരം അച്ഛൻമാർക്കും ഏറ്റവും മികച്ച 10 സമ്മാനങ്ങൾ

അച്ഛന്മാർക്ക് വാങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നത് രഹസ്യമല്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പാടുപെടുകയാണെങ്കിൽ [...]

മാതൃദിനം 2022: സമ്മാനങ്ങളുടെ മികച്ച വിൽപ്പന ഡീലുകൾ

മാതൃദിനത്തിന് അമ്മയെ എന്ത് ലഭിക്കുമെന്നതിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? മികച്ച അമ്മയുടെ വഴികാട്ടി[...]

ഈസ്റ്റർ 2022-ലെ പ്രധാന നുറുങ്ങുകൾ!

വസന്തം ചിന്തിക്കുക! പണത്തിന് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഈസ്റ്റർ അലങ്കാരങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും കണ്ടെത്തി. ഞങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കാണുക [...]

10-ലെ മികച്ച 2022 വനിതാ ദിന സമ്മാന ആശയങ്ങൾ

ഒരു സ്ത്രീയുടെ സംഭാവനയ്ക്കുള്ള അഭിനന്ദനവും അംഗീകാരവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ് സമ്മാനം[...]

വാലന്റൈൻസ് ഡേ അടുത്തിരിക്കുന്നു!

വാലന്റൈൻസ് ഡേ കൂടുതൽ സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്നതിന് സ്വയം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നത് എളുപ്പമാണ്[...]

ക്രിസ്മസ് കൗണ്ട്ഡൗൺ 2021!

ക്രിസ്മസ് ദിനം 2021 (ക്രിസ്മസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) മതപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ഒരു അവധിക്കാലമാണ്, ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നു[...]

2021-ലെ മികച്ച സൈബർ തിങ്കളാഴ്ച ഡീലുകൾക്കായി കൂടുതൽ നോക്കേണ്ട. ജൂപ്സിയിൽ മികച്ച ഡീലുകളും കിഴിവുകളും കണ്ടെത്തൂ!

ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സൈബർ തിങ്കൾ നടക്കുന്നത്, എല്ലായ്‌പ്പോഴും നവംബറിനുമിടയിൽ[...]

ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ 2021 വിൽപ്പന ഒടുവിൽ ജൂപ്സിയിൽ എത്തി

എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ? ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ എന്നത് പരമ്പരാഗതമായി നടക്കുന്ന വാർഷിക വിൽപ്പന പരിപാടിയാണ്[...]

ഈ വർഷം നവംബർ 25 വ്യാഴാഴ്ചയാണ് താങ്ക്സ്ഗിവിംഗ്!

എപ്പോഴാണ് താങ്ക്സ്ഗിവിംഗ്? യുഎസിൽ, നവംബറിലെ നാലാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് താങ്ക്സ്ഗിവിംഗ് പരമ്പരാഗതമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്, അത്[...]